Contact Us

Contact Us

UNESCO/UNITWIN Chair
P.O Box 17273-00200, Nakuru, Kenya
Email: director.unescochair@mku.ac.ke

Coordinator
Email: coordinator.unescochair@mku.ac.ke
Or
mnderitu@mku.ac.ke
P.o. Box 342-01000 Thika, Kenya